GARANTIJA

 Pamatojoties uz LR MK noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”, klientam ir tiesības atteikties no Līguma 14 kalendāro dienu laikā. Taču, pamatojoties uz Likumu par patērētāju tiesību aizstāvēšanu 12. panta 6. punktu, kas nosaka, ka: „patērētājs atbild par glabāšanas kvalitāti un drošību tiesiskā atteikuma realizācijas termiņā”, kompānija PROLINE BALTIC ir tiesīga nepieņemt pircēja atteikšanos no preces izmantošanas tiesībām vai ieturēt no klienta atbilstošu kompensāciju šādos gadījumos:
- ja produktam ir bojāts izskats;
- ja prece nav atgriezta oriģinālajā iepakojumā;
- ja preces iepakojums ir bojāts vai ir redzamas nevērīgas attieksmes sekas, piemēram, skrambas vai citi defekti.
  Speciāla pasūtījuma gadījumā, kad klientam ir jāveic priekšapmaksa (garantijas maksa) 10 līdz 50% apmērā atkarībā no preces cenas, atlikusi vērtība klientam jāsamaksā preces saņemšanas brīdī. Šajā gadījumā klients nevar izmantot tiesības atteikties no preces pēc speciālā pasūtījuma. Ja tomēr klients atsakās no jau noformētā un sagatavotā speciālā pasūtījuma saņemšanas, tad garantijas iemaksu klientam kā atlīdzību neatgriež.

Atlīdzība:

 Atlīdzība naudā jebkādas līguma saistības neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumos no līgumā iesaistītām pusēm.
Nemot vērā, ka preču ražotāji pastāvīgi atjaunina un uzlabo savus produktus, kompānija PROLINE BALTIC nevar garantēt pilnībā precīzu informāciju par atjauninātajiem produktiem kompānijas tīmekļvietnē. Informācija par precēm un cenām Interneta veikalā www.proline.lv  pirmām kārtām ir informatīva, tādēļ juridiska atbildība starp pasūtījumu noformētājiem un www.proline.lv tīmekļvietnes apmeklētājiem nav spēkā.

Garantija.
 Visām precēm, ko iegādājas kompānijā PROLINE BALTIC, garantija ir ne mazāk kā 2 gadi. Dažām precēm garantijas termiņš ir pat 50 gadu. Garantijas termiņš ir norādīts garantijas talonā, kas pievienots precei kopā ar visiem preces dokumentiem un čeku.
Lai garantijas apkalpošana būtu vēl efektīvāka, kompānija PROLINE BALTIC ir noslēgusi līgumu ar kvalificētām garantijas remonta kompānijām, kā arī ar visiem pasaules ražotāju zīmolu oficiāliem servisa centriem, kas būtiski vienkāršo garantijas remonta jautājumu atrisināšanu, ka arī ieekonomē klienta dārgo laiku.